Welkom op dit weblog van Oosterlicht | bureau voor vormgeving,

het toont een greep uit de resultaten van onze werkzaamheden door de jaren heen

[en wat ons verder zoal bezig houdt].


Loop rustig eens bij Oosterlicht naar binnen:

Burgemeester Van Nispenstraat 12,

7001 BS Doetinchem


T: 0314 - 363 221 | F: 0314 - 363 032 | E: info@oosterlicht.com••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••vrijdag 14 juni 1996

Logo | Waterschap Rijn en IJssel


Tot en met 31 december 1996 werd het waterbeheer in het huidige werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel (Oost-Gelderland, een deel van Overijssel, een deel van de Veluwe en Arnhem-Noord) verzorgd door vijf waterschappen en een zuiveringsschap. Na een zorgvuldige voorbereiding zijn Waterschap de Schipbeek, Waterschap van de Berkel, Waterschap IJsselland-Baakse Beek, Waterschap van de Oude IJssel, Polderdistrict Rijn en IJssel en Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland per 1 januari 1997 gefuseerd tot Waterschap Rijn en IJssel.

Oosterlicht werkt sindsdien voor het nieuwe waterschap.
En in den beginne was er Het Logo:


Wij hebben voor een eeuwenoude organisatie als een waterschap gekozen voor een klassieke vorm, het schild, als basis. Maar dan met eigentijdse kleuren die in de klassieke heraldiek niet voorkomen: groen en blauw. Zij symboliseren het land en het water, de twee elementen waarom het werk van het waterschap draait. De peilschaal - met vijf maatstrepen voor vijf waterschappen - staat voor het waterkwantiteitsbeheer. Tegelijkertijd is de peilschaal ook een maatbeker, symbolisch voor het voormalige zuiveringsschap en het waterkwaliteitsbeheer. De twee witte maatstrepen staan voor de twee rivieren die het waterschap zijn naam geven: de Rijn en de IJssel.